MAILINGBAN/SEGUR

ACCIONS DE MÀRQUETING DEL SECTOR FINANCER I DE L'ASSEGURANÇA

Editorial Maestre Ediban posa a les mans la possibilitat de realitzar accions comercials.

MAILINGBAN

A les entitats financeres tant d'Espanya com de Portugal utilitzant el Fitxer actualitzat de la Guia de la Banca.

MAILINGSEGUR

Al sector de l'assegurança a Espanya: Companyies, corredors, corredories, actuaris, comissaris d'avaries, mutualitats, peritatges.

Vostè podrà fer la selecció que més s'ajusti a les seves necessitats tant de caràcter global o parcial: sectors, Comunitats, Províncies.

Consulteu-nos.


Formatos de entrega Fichero: ACCESS / EXCEL.